För medlem

Vi stärker samhällets säkerhet

Genom utbildning stärker vi individens och samhällets förmåga att hantera civila och militära kriser. Vi välkomnar alla och vi står för grundläggande värden som demokrati och rättvisa, yttrande- och tryckfrihet, fred och frihet. Utan våra grundläggande värden vore Sverige inte det land det är idag som vi Försvarsutbildare står för.

Vill du bli sjukvårdare, pionjär, CBRN-soldat som hanterar farliga ämnen, informationsbefäl eller fältkock i Hemvärnet så har vi utbildningar för dig. Vi vidareutbildar även tolkar och fältartister åt Försvarsmakten.


Vill du stödja myndigheter vid kriser har vi utbildningar för kommunikatörer, CBRN-personal som hanterar farliga ämnen, hälsoskyddspersonal och de som ska vara förstärkningsresurser vid kärntekniska olyckor. Det är både utbildningar inom krisberedskap och specialistutbildningar.


Vi har även en omfattande ungdomsverksamhet för dig mellan 15-20 år. Vi erbjuder kunskap, gemenskap och utmaningar inom både försvar och krisberedskap. Basen i verksamheten är våra lokala aktiviteter på helger men vi har även större samlingar vid lov.


Vidare erbjuder vi dig intressanta seminarier, diskussioner och föreläsningar om försvars- och säkerhetspolitik samt utbildningar som syftar till att stärka din kunskap om krishantering, till exempel genom ”För din säkerhet!”.


Vår utbildningsverksamhet pågår över hela året och i hela landet och genomförs av våra engagerade ledare, instruktörer och funktionärer.

Bli medlem i Försvarsutbildarna Lund!


För tidigare medlemmar går det bra att betala in medlemsavgiften om 300 kronor via

Bankgiro 5334-2051 eller Swish 123 646 6619